Hlavná trasa

Hlavná cesta po pešej a cyklistické chodníky na poľsko-slovenskom pohranići (SLUČKA SPIŠA) Kacwin – Wielka Frankowa – Mała Frankowa – Wielka Frankowa – Osturnia – Łapszanka – Pawlików Wierch – KuśnierWierch – Grandeus – Dursztyn – Łapsze Niżne – Barwinkowa Góra – Cisówka – Niedzica Zamek – Niedzica – Kacwin.  Z Kacwina cestou asfaltovou postupujeme smerom k hranićnemu przechodu Slovenska. Trasa veĺmi malēbne, na Horizonte môžete vidieť belianskē Tatry. Na hranici peknŷ vodopád na rieke Kacwinanka. Dostaneme sa križovatku odkiaĺ môžeme isť v pravo na Osturňu a  v ľavo cez Veľkŭ Frankovŭ na Malŭ Frankovŭ – my vyberáme tŭ možnosť. Z Malej Frankovej sa vratime tou istou cestou na križovatku a ideme smerom k Osturni. Z Osturne ŭskou asfaltovou cestou pustime sa na Lapšanku, kde Si môžete zrobyť prestávku na vyhliadkovej terase, aby ste mohli pozorovať panorámu Tatier. At natešite oći a dušu Pohľadom pośtupujeme ďalej smerom do Rzepisk, kde pred dedinou odboćujeme v pravo na poľnŭ cestŭ smerom do Rzepisk, kde pred dedinou odboćujeme v pravo na poľnŭ cestŭ smerom k Pawlikowego Vrchu. Odtiaľ ďalej poľnou cestou na Kuśnierzów Vrch. Po ceste sa môžeme posyliť ovćim syrom a uhasiť smăd žinćilou na salaśi u Kazka. Dostaneme sa na okresnu asfaltovŭ cestu, skrŭcame v ľavo a po około 300 m z asfaltu odboćujeme v pravo na poľnu cestu ktorá vedie na Grandeus. Tu sa nachádza ďalśia vyhliadkova terasa. Tu sa nachádza  malebná panoráma Tatier a Pienin z Troma Korunami v pozadi. Na tomto mieste máte možnosť niećo Si ugrilovať. Po odpoćinku pokraćujeme smerom do Dursztyna, a postupujeme do Lapsz Niżnych odtiaľ smerom Barwinkowej hory cez śtátne  lesy ideme na Cisówkę. Z Cisówki sa možeme natešiť pohľadom na Zămok Dunajec v Niedzicy a tiež na Zămok v Czorsztynie z krăsnou hladinou Jazera Czorsztyńskiego medzi nimi. Z Cisówki zchádzame do Niedzicy Zamku, odtial asfaltovou cestou minieme Niedzicę i ďalej smerom do Kacwina, kde zakonćime našu peknŭ prirodnu „Slućku Spiša”. Z našej hlavnej cesty „Slućky Spiša” je možnosť vybrať si kratšie cesty pešo – cyklistycke.
Mapa trasy pieszo-rowerowej