Kontakt

Beneficjent Projektu:

Gmina Łapsze Niżne
ul. Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne
tel.: 18 265 93 10
fax: 18 265 93 15
e-mail: gmina@lapszenizne.pl
www.lapszenizne.pl
Urząd Gminy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Koordynator projektu:

Beata Pietruś-Rak
ul. Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne
tel.: 18 265 93 10
fax: 18 265 93 15
e-mail: inwestycje@lapszenizne.pl