O projekcie

LogotypGmina Łapsze Niżne zakończyła realizację mikroprojektu pn.:

Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych na pograniczu polsko-słowackim

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Dofinansowanie z EFRR w kwocie nie większej niż 17 595,00 Euro, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Mikroprojektu wynoszących 20 700,00 Euro. Gmina Łapsze Niżne zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w kwocie nie mniejszej niż 1 035,00 Euro, co stanowi 5,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Mikroprojektu. Współfinansowanie z budżetu Państwa wynosi nie więcej niż 2 070,00 Euro, co stanowi 10,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Mikroprojektu.

Projekt jest odpowiedzą na brak informacji w tematyce dostępnej infrastruktury pieszo-rowerowej na polsko-słowackim pograniczu. Informacje o istniejącej infrastrukturze pieszo-rowerowej na polsko-słowackim pograniczu są mało rozpowszechnione wśród mieszkańców jak i turystów, którzy odwiedzają ten piękny region.

Infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinięta, brakuje tylko dobrego nagłośnienie oraz informacji papierowej jak i elektroniczno-multimedialnej na ten temat. Projekt ma za zadanie informować o możliwości skorzystania z istniejącej już infrastruktury pieszo-rowerowej, co za tym idzie, aktywnie spędzić wolny czas mieszkańców regionu jak i turystów.

Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych i tradycyjnych turystów.

W ramach projektu:

  • opracowano mobilną aplikację będącą przewodnikiem po trasach pieszo-rowerowych. Turysta może ściągnąć taką aplikacje ze strony www.przewodnik.lapszenizne.pl i zainstalować ją na swoich urządzeniach mobilnych (komórka, smartphone, tablet). Aplikacja opracowana w czterech językach (polskim, słowackim, angielskim oraz niemieckim), zawiera szczegółowe informacje o florze i faunie regionu jak również ciekawostki kulturowe często nie spisane a opowiadające o kulturze bycia ludzi zamieszkujących ten teren w latach zamierzchłych, mapę GPS z informacją głosową o punktach odpoczynku, informacją o ciekawych miejscach w ciągu ścieżek oraz informacją o miejscu, w którym znajduje się turysta,
  • wykonano broszury i mapy informujące o projekcie i o istniejącej infrastrukturze pieszo-rowerowej pogranicza Zamagórza polsko – słowackiego,
  • utworzono stronę internetową www.przewodnik.lapszenizne.pl będącą elektroniczną bazą informacji o ścieżkach pieszo-rowerowych w Internecie,
  • opracowano i rozmieszczono tabliczki z kodami QR – turysta aby dowiedzieć się więcej oddanym miejscu, będzie mógł skorzystać z aplikacji i zeskanować wybrany kod QR,
  • wykonano film z wybranych ścieżek pieszo-rowerowych.

Projekt zakłada wspólne przedsięwzięcie zmierzające w kierunku rozpowszechnienia informacji na temat infrastruktury pieszo-rowerowej obszaru pogranicza polskiego i słowackiego Spisza, które zmierzają do rozwoju kontaktów między mieszkańcami po obu stronach granicy i wytworzenia wspólnej oferty turystycznej pozwalającej na wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru.

Ogólny cel projektu zakłada rozpowszechnienie informacji na temat ścieżek pieszo-rowerowych, co z kolei wpłynie na rozwój turystyki polsko-słowackiego obszaru pogranicza. Cele szczegółowe projektu to rozwój współpracy transgranicznej w zakresie rozpowszechniania turystyki obszaru polsko-słowackiego pogranicza, która przyczyni się do polepszenia atrakcyjności turystycznej obszaru i stworzy warunki dalszego rozwoju usług turystycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013