Realizacja

Działanie I  – Zebranie materiałów do mikroprojektu

  • wybór trasy ścieżek pieszo – rowerowych do mikroprojektu, zebrano materiały tj.: mapy, legendy, informacje o terenie przez które będą przebiegać wybrane trasy ścieżek pieszo – rowerowych.
  • dwa spotkania omawiające wybrane trasy ścieżek pieszo – rowerowych po stronie polskiej oraz po stronie słowackiej, zakres informacji zawartej w aplikacji mobilnej oraz w formie medialnej i opisowej.
  • działania promocyjne i informacyjne o mikroprojekcie na początek realizacji – umieszczanie  informacji na stronie internetowej beneficjenta oraz na telebimach