Wydarzenia

  • Spotkania omawiające wybrane trasy ścieżek pieszo – rowerowych po stronie polskiej oraz po stronie słowackiej,
  • zlecanie wykonania materiałów informacyjnych w formie papierowej w postaci broszur i map Agencji Reklamowo-Wydawniczej Panorama z siedzibą w Nowym Sączu,
  • podpisano umowę z firmą Ksi.pl. Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na opracowanie aplikacji mobilnej po ścieżkach pieszo-rowerowych,
  • przejazd Beneficjenta i Partnera projektu w wraz z Wykonawcą aplikacji mobilnej w terenie po wybranych wcześniej ścieżkach pieszo – rowerowych na polsko – słowackim pograniczu,
  • rajd na zakończenie projektu w dniu 27 września 2013 roku.