Uskutočnenie

Zmerajte I – Zhromaždite materiály pre mikro

  • voľbu trasy cesty pešo – Jazda na bicykli na mikro, zozbieraných materiálov, ako sú mapy, legiend, informácie o oblasti, ktorá bude prevádzkovať vybrané trasy cesty pešo – Jazda na bicykli.
  • dve stretnutia diskutovať vybranú trasu cesty pešo – Jazda na bicykli na poľskej strane a na slovenskom strane, informácie obsiahnuté v žiadosti a vo forme mobilných médií a popisný.
  • propagačné a informácie o mikroprojekcie na začiatku realizácie – vyvesením informácie na internetových stránkach príjemcu a na veľkých obrazovkách