Výsledky

  1. vytvoril mobilné aplikácie,
  2. Webové stránky www.przewodnik.lapszenizne.pl,
  3. vyvinuté a nasadené dosky s QR kódmi,
  4. pripravil video trasy pre peších a kolesá,
  5. pripravila brožúru papier – kliknite tu pre stiahnutie: Broszura,
  6. rozvinuté mapy v tlačenej podobe – kliknite tu pre stiahnutie: Mapa.