Udalosti

  • Stretnutie diskutovať vybranú trasu cesty pešo – Jazda na bicykli na poľskej strane a na slovenskom strane,
  • uvedenie do prevádzky výkon informačné materiály na papieri v podobe brožúr a máp agentúra Reklamná a vydavateľstvo Panorama so sídlom v Nowy Sacz
  • podpísala dohodu s Ksi.pl. Sp. s o.o. so sídlom v Krakove, vyvinúť mobilné aplikácie, chodníky pre peších a kolesá
  • priechod príjemcu a partnera projektu, spoločne s dodávateľom mobilné aplikácie v teréne po pre-vybrané cesty pešo – na bicykli na poľsko – slovenskom hraníc,
  • rally na konci projektu dňa 27. septembra 2013.