Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych Gminy Łapsze Niżne

Zhrnutie projektu

IMG_0928Gmina Lapsze Nižne zakončila realizáciu mikroprojektu.

Sprievodca po pešo – cyklistických trasach na poľsko – slovenskom pohraničí.

Projekt bude spolufinancovaný cez Európsku Úniu  z Europského Fondu Regionálneho Rozvoja a zároveň z rozpočtu panstva za prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” vrámci programu medzihraničnej spolupráce Rzeczpospolita Poľska – Slovenská Republika 2007 – 2013.

Logotyp

Projekt poskytujé odpovede na chýbajúce informácie v témate pešo – cyklistickej infraštruktúre na poľsko – slovenskom pohraničí. Informácie o existencii pešo – cyklistickej infraštruktúre na poľsko – slovenskom pohraniči sa málo rozširujú. Medzi obyvateľmi ako aj turistami, ktorý navštevujú tento pekný kraj. Infraštruktúra je veľmi dobre rozšírena a iba dobré rozreklamovanie a informácie dovolia na plné využitie  pešo – cyklistických trás.

Na túto tému chýbaju informácie v multi mediálnej a papierovej forme. Informácie o trasach by povolili na využitie existujúcej pešo – cyklistickej infraštruktúry, ako aj športovo vyžiť voľný čas obyvateľov regiónu a turistov.

Projekt spĺňa očakávania moderných a tradičných turistov.

V rámci projektu:

  • vyvinul mobilné aplikácie ako vodítko pozdĺž trás pre peších a cyklistov. Turista si môžete stiahnuť aplikácie z www.przewodnik.lapszenizne.pl a nainštalovať ho na svojich mobilných zariadeniach (mobilný telefón, smartphone, tablet). Aplikácie vyvinuté v štyroch jazykoch (poľština, slovenčina, angličtina a nemčina), obsahuje podrobné informácie o flóru a faunu v regióne, ako aj kultúrne zaujímavosti sú často nepreceňujú a rozprávanie o kultúrnej bytia ľudí žijúcich v tejto oblasti, v starobylom, mapy GPS s hlasovou informácií o miestach zvyšok, informácie o zaujímavých miestach ciest a informácie o mieste, kde je turista,
  • z brožúry a mapy uvádzajúce projekt a existujúcej infraštruktúry pre chodcov a bicykle hranicu Zamagórza Polish – slovenčina,
  • www.przewodnik.lapszenizne.pl vytvorili webové stránky , ktoré je elektronická databáza informácií o pešie chodníky a cyklistické trasy v internete,
  • rozvinuté a nasadené dosky s QR kódmi – turistické dozvedieť sa viac oddaný miesto, budú môcť používať aplikácie a skenovanie QR kód vybranú,
  • urobil video vybraných ciest pre chodcov a cyklistov.

Projekt zahŕňa spoločný podnik zameraný na šírenie informácií o walking, cyklistickej infraštruktúry v prihraničnej oblasti Spiša poľštiny a slovenčiny, ktoré sú zamerané na rozvoj kontaktov medzi obyvateľmi na oboch stranách hranice a tvoria spoločnú turistickú ponuku, ktorá by umožnila posilniť hospodársky potenciál oblasti.

Celkovým cieľom projektu je aj šírenie informácií o vychádzkových trás a cyklotrás, čo bude mať vplyv na rozvoj cestovného ruchu pohraničia poľsko – slovenská. Špecifické ciele projektu je rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti šírenia cestovného ruchu hranice poľsko – slovenská, čo prispeje k zlepšeniu atraktivity turistickej oblasti a vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj cestovného ruchu.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu “Tatry” do programu cezhraničná spolupráca Poľskej republiky a Slovenská republiky 2007-2013