Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych Gminy Łapsze Niżne

Spolufinancovanie

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom euroregiónu „Tatry” v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013