Miesięczne archiwum: styczeń 2014

Współfinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Osturnia

OsturňaOsturňa jest częścią regionu Spisza, znanego z wielu dramatycznych wydarzeń historycznych. Wywarły one wpływ także na historię regionu Zamagurza, gdzie w XIII i XIV wieku miała miejsce kolonizacja, podobnie jak w pozostałych częściach regionu. Koloniści mieli różne pochodzenie, przez co powstała ciekawa mieszanka narodowościowa i etniczna, tak specyficzna dla Spisza. W tamtym okresie duża część Zamagurza należała do rodów Berzeviczych i Görgeych, którzy tutaj zakładali miejscowości za pośrednictwem tzw. sołtysów. Czytaj dalej Osturnia

Mała Frankowa

Malá FrankováWieś Mała Frankowa 1 198 m n.p.m. ciągnie się doliną Frankowskiego Potoka. W połowie XVI wieku osiedlili się tutaj mieszkańcy zajmujący się hodowlą krów i owiec. W XVII wieku właścicielem całego Zamagurza był Juraj Horváth. W roku 1589 kupił on od Alberta Laszkého niedzickie państwo, a w roku 1953 kupił państwo krzyżaków Bożego Grobu w Lendaku. Czytaj dalej Mała Frankowa