Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych Gminy Łapsze Niżne

Cisowka

|

Cisówka (743 m) – one of the main peaks of Pieniny Spiskie. It is located in its main ridge. Streams of the southern slopes of Cisówka flow down to Niedziczanka,… Read more