Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych Gminy Łapsze Niżne

Osturňa

OsturňaOsturňa je súčasť Spiša, ktorý je známy tím, že sa tu odohralo viacero dramatických historických udalostí. Tieto udalosti ovplyvnili aj dejiny Zamaguria, kde sa v 13. a 14. storočí konala kolonizácia, rovnako ako v ostatných častiach regiónu. Kolonisti mali rôzny pôvod, a preto sa tu vytvorila typická pre Spiš, zaujímavá národnostná a etnická zmes. Osturňa je najzápadnejšia rusínska obec na území karpatského oblúka. Okrem pastierstvu sa ľudia v obci postupne začali venovať poľnohospodárstvu. Pozemky boli rozdelené na dlhé polia – zárubky – lazy, ktoré boli vyklčované, osídlené a premenené na ornú pôdu a následne obrábané. Cez stáročia sa v obci vyvinulo reťazové osídlenie pozostávajúce z dedinských usadlostí s dvorom.