Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych Gminy Łapsze Niżne

Przewodnik po ścieżkach

Ogólny cel projektu zakłada rozpowszechnienie informacji na temat ścieżek pieszo-rowerowych, co z kolei wpłynie na rozwój turystyki polsko-słowackiego obszaru pogranicza. Cele szczegółowe projektu to rozwój współpracy transgranicznej w zakresie rozpowszechniania turystyki obszaru polsko-słowackiego pogranicza, która przyczyni się do polepszenia atrakcyjności turystycznej obszaru i stworzy warunki dalszego rozwoju usług turystycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013