Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych Gminy Łapsze Niżne

Sprievodca na cesty

Logotyp

Gmina Lapsze Nižne zakončila realizáciu mikroprojektu:

Sprievodca po pešo – cyklistických trasach na poľsko – slovenskom pohraničí

Projekt bude spolufinancovaný cez Európsku Úniu  z Europského Fondu Regionálneho Rozvoja a zároveň z rozpočtu panstva za prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” vrámci programu medzihraničnej spolupráce Rzeczpospolita Poľska – Slovenská Republika 2007 – 2013.

Financovanie mikroprojektu:

Dofinancovanie z EFRR vhodnote nie väčšej ako 17 595,00 EUR, čo poskytuje 85% z celkového rozpočtu Mikroprojektu ktorého celková cena je 20 700,00 EUR. Gmina Lapsze Niźne dáva vlastný vklad v hodnote nie menšej ako 1 035,00 EUR čo poskytuje 5% z celkového rozpočtu Mikroprojektu. Spolufinancovanie z rozpočtu štátu vynáša nie viac ako 2 070,00 EUR, čo poskytuje 10% celkového rozpočtu Mikroprojektu.

Projekt poskytujé odpovede na chýbajúce informácie v témate pešo – cyklistickej infraštruktúre na poľsko – slovenskom pohraničí. Informácie o existencii pešo – cyklistickej infraštruktúre na poľsko – slovenskom pohraniči sa málo rozširujú. Medzi obyvateľmi ako aj turistami, ktorý navštevujú tento pekný kraj. Infraštruktúra je veľmi dobre rozšírena a iba dobré rozreklamovanie a informácie dovolia na plné využitie  pešo – cyklistických trás. Na túto tému chýbaju informácie v multi mediálnej a papierovej forme. Informácie o trasach by povolili na využitie existujúcej pešo – cyklistickej infraštruktúry, ako aj športovo vyžiť voľný čas obyvateľov regiónu a turistov.

Projekt má v prvej časti splniť predstavi turistov ako aj novodobú technológiu, pretože zakladá sa opracovanie mobilnej aplikácii ako sprievodcu po pešo – cyklistických trasach. Turista bude môcť sťahovať takú mobilnú aplikáciu zo strany príjemcu a zainštalovať ju na svojom mobilnóm zariadeni (telefón, smartfón, tablet či notebook). Aplikácia zostane vytvorená v štyroch jazykoch ( Poľskom, Slovenskom, Anglickom, Nemeckom) a budú sa v nej nachádzať informácie o faune a flóre regiónu, kultúrne zaujímavosti opisujúce kultúru ľudí ktorý bývali na tamto územi v staroveku, mapu GPS s hlasovou informáciou o bodach odpočinku, informaciou o zaujímavích miestach trasy a zároveň informácia o mieste v ktorom sa turista nachádza. Okrem toho zostane uverejnená mapa – brožúra po pešo – cyklistických trasach pohraničia poľsko – slovenského Zamaguria.

Projekt spoločným predsavzatím chce rozšíriť informácie na tému pešo – cyklistickej infraštruktúri pohraničia poľsko – slovenského spiša, ktorá chce rozšíriť kontakty medzi obyvateľmi po oboch stranách hranice, a vytvorenia spoločnej turistickej ponuky ktorá posilní hospodárstvo.

Všeobecným cieľom projektu je rozširovanie informácii na tému pešo – cyklistických trás, čo zároveň bude mať vpliv na rozvoj poľsko – slovenskej oblasti pohraničia. Podrobné ciele projektu sú – rozvoj medzihraničnej spolupráce v oblasti rozširenia turistiky v oblasti poľsko – slovenského pohraničia, ktorá sa pričiní  do vylepšenia turistickej oblasti a vytvorí podmienky do ďalšieho rozvoju turistických služieb.

Projekt bude spolufinancovaný cez Európsku Úniu z Europského Fondu Regionálneho Rozvoja a zároveň z rozpočtu panstva za prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” vrámci programu medzihraničnej spolupráce Rzeczpospolita Poľska – Slovenská Republika 2007–2013