Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych Gminy Łapsze Niżne

Kaplnka Sv. Rozálie

Istý čas v Nedeci vypukla epidémia cholery. Raz po nedeľnej omši, keď ľudia vychádzali z kostola, všimli si, že sa pred nimi točí lebka. Išli to povedať kňazovi. Lebka sa točila okolo kostola, a následne sa premiestnila na cestu. Ľudia s kňazom išli za ňou, išli ďaleko za dedinu, na kopec, kde sa lebka zastavila. Ľudia to uznali za Božie znamenie a rozhodli sa, že na tomto mieste postavia kaplnku sv. Rozálie. Tuto svätú zvolili za patrónku Nedece. Veľa a často sa k nej modlili, onedlho potom choroba ustúpila.