Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych Gminy Łapsze Niżne

Spoločné akcie

Realizácia projektu bezpochyby pozitívne ovplyvňuje integráciu obyvateľstva obývajúceho obidve strany hranice a predovšetkým spája podnikateľské prostredie – usporiadateľov športových a rekreačných podujatí či turistických operátorov. Prelomením jazykových bariér, rozširovaním vedomostí o susedoch a integráciou samosprávy sa vytvára základ pre ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce. Vytvárajú sa trvalé štruktúry spolupráce v dôsledku plánovania spoločných činností, ako sú: vymenovanie spoločnej pracovnej skupiny, záujem hospodárskeho prostredia na oboch stranách hranice spojený s aktívnym trávením voľného času, prenájmom bicyklov a vybavenia, usporiadaním podujatí a súťaží, atď..