Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych Gminy Łapsze Niżne

Wspólne działania

Realizacja projektu wykazuje niewątpliwie dobroczynny wpływ na integrację ludności zamieszkującej obie strony granicy, oraz w szczególności integruje środowiska biznesowe – organizatorów sportowych, rekreacyjnych, operatorów turystycznych. Stwarza podstawy dalszego rozwoju współpracy transgranicznej poprzez przełamywanie barier językowych, informacje o sąsiadach, integrację samorządów i biznesów lokalnych Tworzy trwałe struktury współpracy wskutek istnienia perspektywy dalszych zamierzeń w następnych etapach. Wyraźnie widoczne jest już na etapie powołania Wspólnego Zespołu Roboczego zainteresowanie środowisk gospodarczych po obu stronach granicy związane z turystyką aktywną, wypożyczalniami rowerów i sprzętu, organizacją imprez i zawodów itp.