Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych Gminy Łapsze Niżne

Kaplnka Matky Božej Čenstochovskej

Kaplnka bola postavená v roku 1928, financoval ju rod Sołtysovcov pochádzajúci z hornej časti obce (nazývaní „Górzanie”). Obyvatelia, ktorí mali dlhú cestu do kostola, vybudovali túto kaplnku s nábožným cieľom stretávania sa na spoločnej modlitbe. Kaplnka je príkladom tzv. loretánskych kaplniek, tieto budovy boli vybavené zvonom na ochranu pred búrkami. Po smrteľnej nehode, ku ktorej došlo 17. júla roku 1967, kedy bol Franciszek Kapołka zasiahnutý bleskom, sa zvonenie zvonov počas búrky zastavilo. V blízkosti kaplnky sa nachádza Kuraszowski Wierch – najvyšší štít poľského Spiša (1040 m n. m.).